Karaburun Belediye Başkanı Sn. İlkay Girgin Erdoğan’dan Kamuoyuna Zorunlu Açıklama

Karaburun Belediye Başkanı Sn. İlkay Girgin Erdoğan’ın kamuoyuna ve Karaburunlulara zorunlu bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Son üç gündür malum yandaş basın grubunun gazetelerinde, AKP İlçe Başkanı A. Avcı’nın beyanları kaynak gösterilerek Belediyemize ve şahsıma karşı artık alışık olduğumuz asılsız iddialar yöneltilmektedir.

Bahse konu suçlamalarda, ilçemiz Mordoğan Mahallesi 289 ada 34 nolu parselde bulunan taşınmazda yapılan imar uygulaması hakkında “Belediyemizin kanun ve plan dışı izin verdiği”, “Taşınmazın Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Engin Altay’a ait olduğu” iddiaları dile getirilmiştir.

Adı geçen taşınmazın mülkiyet yapısının Sayın Engin Altay ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı bizzat kendisi tarafından yapılan basın açıklaması ile yalanlanmış, basın açıklaması kendisinin sosyal medya hesabından duyurulmuş, ilgili yandaş basın organlarına tekzip gönderilmiş ve yalan iddialarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bildiğiniz üzere, ilçemiz 15 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilân edilmiş, ilçemizdeki yapılaşma süreçleri çok sıkı kurallara bağlanmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemizin eşgüdümlü ve uyumlu çalışması sonucunda oluşan plan notlarına sıkı sıkıya uyum sağlanmıştır.

Bu kapsamda pek çok kez vatandaşlarımızla sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız üzere; imar planlarına ve plan notlarına aykırı herhangi bir yapılaşmanın tespit edilmesi ve/veya ihbar edilmesi halinde Belediyemiz; taşınmaz sahibinin kim olduğuna, ne işle meşgul olduğuna bakmaksızın gereken tüm işlemleri yapmaktadır.

A.Avcı’nın açıklamalarında bahsi geçen, 9 Mayıs 2012 tarihinde bir vatandaşımız tarafından satın alınan ve “Zeytinlik” vasfında bulunan arazide, sahibi tarafından Belediyemizden yapılaşma izni talep edilmesi üzerine, diğer tarım arazileri üzerindeki yapılaşma işlemlerinde takip edilen yasal prosedür izlenmiştir.

Bu çerçevede İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere; konuyla doğrudan ilgili ve/veya illiyet bağı olan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nden Belediyemizce görüş talep edilmiştir.

Arazinin “Zeytinlik” vasfında olması nedeniyle, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden hangi tip tarım arazisi olduğu ve arazinin türüne göre bu arazi üzerindeki yapılaşmanın şartları sorulmuştur.

Talebimize istinaden İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Belediyemize ulaşan 7 Ağustos 2020 tarihli yazıda; teknik elemanlar tarafından arazide inceleme yapıldığı, kendilerine sunulan ve ekte gönderilen mimari projeye sadık kalınması, arazi vasfının değiştirilmemesi ve 314,5 metrekare olarak planlanan ve “Zeytin İşleme Tesisi ve Bakıcı Evi” olarak projelendirilen taşınmazın amacı dışında kullanılmaması şartıyla mimari projeye ruhsat verilmesi uygun bulunarak olumlu görüş bildirilmiştir.

Bu yazı ve proje ekinde ayrıca, Belediyemize inşa edilecek yapının arazi üzerindeki konumuna ilişkin koordinatları da içeren bir Vaziyet Planı da gönderilmiştir. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de Kurumların bu olumlu görüşlerine dayanarak İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce onaylanarak tarafımıza gönderilen projeye inşaat ruhsatı vermiştir.

Belediyemizce bu kapsamda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden onay alınarak ilçemiz sınırlarında işlem gören yaklaşık 30 adet tarım arazisi bulunmaktadır. Bu arazilerden 24’ü Karaburun Belediyesi’nden inşaat ruhsatı alarak yapılaşmıştır. 6 adedi ise halen tarım arazisi vasfında bulunmaktadır ve inşaat ruhsatı alınmamıştır.

İnşaatın tamamlanması ve Yapı Kullanma İzin Belgesi talep edilmesi üzerine, Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibi 29.8.2021 tarihinde projede incelemelerde bulunmuş, inşaatın projeye uygun olduğunun tespit edilmesi üzerine yapıya “Yapı Kullanma İzni” verilmiştir.

Bugün gelinen noktada, haberde adı geçen taşınmaza ait mimari projede bulunmayan bir inşaat imalatının tespit edilmesi durumunda, Belediyemiz elbette ve hiç duraksamadan gereken işlemleri yapacak, yetkisini sonuna kadar kullanacaktır.

Tüm iş ve işlemleri şeffaf ve sürekli denetime açık şekilde yürüyen Karaburun Belediyesi’ni, bu imar işlemi örneğinden yola çıkarak hedef tahtasına oturtmak; ülkemizin iktidar adayı partisi CHP’nin tepe yöneticisini asılsız şekilde bu sürece dâhil ederek yıpratmaya çalışmak;

Sayın Engin Altay’ın Karaburun’u ziyareti sırasında çekildiğimiz ve dünya üzerindeki tüm kullanıcılara açık olan sosyal medya hesaplarımda yayınlanan fotoğrafı bu ruhsat işleminin sözde bir parçası olarak sunmaya çalışmak; yerel siyaset yapmak yerine yandaş basının muhbir muhabirliğine soyunmak; derin bir ruhsal psikolojik bunalım halinin ve acziyetin müstesna bir göstergesidir. İbret alınması gerekir!

Konuyu samimiyet ve açıklıkla, tüm hemşehrilerimin ve yurttaşlarımızın bilgilerine saygılarımla sunuyorum.

Av. İlkay Girgin Erdoğan

T.C. Karaburun Belediye Başkanı”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir